Фінансова діяльність

Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради

                                         

Наказ

від   17. 09. 2018 р.                                                                                                             № 69

 

Про дотримання чинного законодавства щодо

отримання, використання  та обліку  благодійних ( добровільних)

внесків від юридичних та фізичних осіб

 

 Відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» ( далі -Закон), законів «Про загальну  середню освіту», «Про благодійну діяльність  та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Порядку отримання благодійних ( добровільних)  внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08. 2000 року       № 1222 ( зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю  за отриманням благодійних ( добровільних)  внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 81 та з метою  дотримання закладом освіти вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків,   попередження зловживань службовим становищем  працівниками закладу освіти , забезпечення  прозорості  та інформаційної відкритості  діяльність закладу освіти

 

             н а к а з у ю:

 

1.Всім учасникам освітнього процесу:

 

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо порядку перерахування фізичними та юридичними особами благодійних внесків у грошовій формі на потреби школи;

 

1.2.   Не допускати збору будь-яких готівкових внесків;

 

1.3. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу  серед педагогічної громадськості  щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків;

1.4. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних  та юридичних  осіб відповідно до  Порядку  отримання  благодійних ( добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 04.08. 2000 року № 1222 ( зі змінами);

1.5. Довести до відома громадськості та батьків  реквізити  благодійного розрахункового рахунку    (для зручності, у разі бажання надання добровільної допомоги  навчальному закладу): р/с  31559393295804, МФО 805012, ЄДРПУ 40506248, Банк  ГУ ДКСУ у  Дніпропетровській області, призначення платежу : благодійна допомога КЗО СШ № 67 Соборного району   ( вказати суму допомоги).

 

 

 

 

1.6. Систематично,   не рідше одного разу на півріччя, та щорічно проводити звітування про використання  бюджетних та благодійних коштів перед  педагогічним колективом, радою та піклувальною радою освітнього закладу, батьківською громадськістю.

1.7. Для відображення прозорості  та інформаційної відкритості  діяльності  закладу  відповідальним за роботу  сайту  постійно оновлювати  інформацію  про використання коштів на сторінці  «Відкритий доступ»  у розділі  «Фінансова діяльність» відповідно до  переліку згідно  з ч. 2 статті  30 Закону.

 

2. Забезпечити оприлюднення  на офіційному  веб-сайті  закладу  у розділі  «Фінансова діяльність»:

2.1. Кошторисів  та фінансових звітів  про надходження  та використання всіх отриманих  у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги  та коштів, які надійшли  з інших джерел, не заборонених законодавством;

                                                                                                                                 постійно

2.2. Інформації про перелік  товарів, робіт і послуг, отриманих  як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

                                                                                                                                 постійно

2.3. Здійснення оновлення інформації, зазначеної  у пунктах 2.1., 2.2. цього наказу;

                                                                                                                                 щоквартально

2.4. Контроль за своєчасністю та достовірністю інформації, розміщеної на веб-сайті закладу.

 

2.5. Інформування управління освіти  департаменту  гуманітарної політики  Дніпровської міської ради про виконання  Закону  щодо прозорості  та інформаційної відкритості  діяльності закладу;                                                                                                                                                                                                                                                                       щоквартально

2.6. Оновлення інформації та документів для відкритого доступу, зазначених у  пунктах 1.7, 2.1, 2.2.  цього наказу, не пізніше , ніж через десять робочих  днів з дня їх  затвердження  чи внесення  змін до них (частина 4 статті Закону).

 

3. Ознайомити з цим наказом працівників під особистий підпис. Наказ  розмістити  на сайті  закладу  у розділі «Фінансова діяльність».

 

4. Персональну відповідальність  за своєчасність  та достовірність розміщеної на веб-сайті  закладу інформації, координацію роботи  щодо виконання  цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Ломаку Р.М.

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                          В.о. директора школи                                     Т.М. Ковальова

                                                                                                                                                             Додаток до наказу № 69

                                                                                                                                                             від 17.09.2018 р.

 З наказом ознайомлені:

 

ПІБ працівника

Посада

Розпис

 1.  

Артем’єва О.Є.

вчитель

 

 1.  

Ахтарова К.А.

вчитель

 

 1.  

Бусурулова Н.Г.

вчитель

 

 1.  

Вінницький Р.М.

двірник

 

 1.  

Воєвудко А.А.

вчитель

 

 1.  

Воловенко І.В.

вчитель

 

 1.  

Воловенко Д.О.

вчитель

 

 1.  

Волошина А.І.

вчитель

 

 1.  

Вольфсон Л.В.

вчитель

 

 1.  

Гаржа Л.О.

вчитель

 

 1.  

Гненна Г.І.

вчитель

 

 1.  

Голикова В.А.

вчитель

 

 1.  

Горбачова Н.О.

вчитель

 

 1.  

Горденко К.К.

секретар

 

 1.  

Горюхіна О.І.

вчитель

 

 1.  

Грицук З.А.

вчитель

 

 1.  

Граждан В.П.

вахтер

 

 1.  

Гусєва Л.П.

сторож

 

 1.  

Гусєв П.Б.

сторож

 

 1.  

Данилейко Н.М.

вчитель

 

 1.  

Долбишев  А.П.

вчитель

 

 1.  

Долгополова С.М.

вчитель

 

 1.  

Єльчищева І.М.

ПСП

 

 1.  

Єфімова Я.В.

вихов.ГПД

 

 1.  

Еленкрич В.І.

двірник

 

 1.  

Жавжарова М.В.

вчитель

 

 1.  

Жуковцова А.Г.

заст.дир

 

 1.  

Зеленська О.В.

вихов.ГПД

 

 1.  

Зенькова С.К.

лаборант

 

 1.  

Іванова Н.Є.

вчитель

 

 1.  

Ісаєва О.О.

вчитель

 

 1.  

Ковальова І.В.

заст.дир.

 

 1.  

Коверко В.В.

вчитель

 

 1.  

Коник Л.І.

вчитель

 

 1.  

Корхова А.В.

вчитель

 

 1.  

Кольєва І.С.

вчитель

 

 1.  

Крупенко Ю.В.

вчитель

 

 1.  

Круть Л.В.

вчитель

 

 1.  

Кукушкіна Г.О.

вчитель

 

 1.  

Кутало Г.Д.

вчитель

 

 1.  

Лагода О.В.

заст.дир.

 

 1.  

Лагода С.І.

сторож

 

 1.  

Лагуненко О.Г.

ПСП

 

 1.  

Листопад Н.Г.

ПСП

 

 1.  

Лисогор І.В.

вчитель

 

 1.  

Ломака Р.М.

заст.дир.

 

 1.  

Лук’янова К.Я.

заст.дир.

 

 1.  

Меркулова О.О.

вчитель

 

 1.  

Мірзоян Д.В.

вчитель

 

 1.  

Моньков С.О.

вчитель

 

 1.  

Михальчук М.В.

вчитель

 

 1.  

Монькова О.В.

вчитель

 

 1.  

Мордвілко Н.Г.

вчитель

 

 1.  

Нікітчук Ю.О.

вчитель

 

 1.  

Панасюк І.С.

зав.бібл.

 

 1.  

Попова П.І.

вчитель

 

 1.  

Пошивайлова О.В.

вчитель

 

 1.  

Правило К.С.

вчитель

 

 1.  

Приходько  К.С.

психолог

 

 1.  

Свєшнікова О.Л.

вчитель

 

 1.  

Сергієнко С.В.

вчитель

 

 1.  

Ситник Т.Ю.

вчитель

 

 1.  

Сидорова Л.Г.

ПСП

 

 1.  

Ставицька В.О.

вчитель

 

 1.  

Слісаренко Т.Г.

заст.дир

 

 1.  

Сотнікова Л.

ПСП

 

 1.  

Сорокіна О.В.

вчитель

 

 1.  

Сюх А.В.

вчитель

 

 1.  

Теплова І.С.

вчитель

 

 1.  

Титаренко С.П.

вчитель

 

 1.  

Трофименко Л.П.

вчитель

 

 1.  

Трубкіна Л.С.

ПСП

 

 1.  

Усатенко З.І.

вчитель

 

 1.  

Федотова Л.А.

вчитель

 

 1.  

Філіпчук О.В.

вчитель

 

 1.  

Цимбалюк А.В.

вчитель

 

 1.  

Ширшов І.М.

РОТРЗС

 

 1.  

Шастун М.О.

вчитель

 

 1.  

Шпітько Т.В.

вчитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про фінансову діяльність щодо використання коштів

на покращення матеріально-технічної бази школи

у 2018  році

 

місяць

Використання

бюджетных коштів

Використання

благодійних коштів спецфонду

Отримано товарно-матеріальних цінностей (дарунки та гранти)

Виконано робіт батьками та працівниками закладу

сума,

грн.

Предмет закупівлі або види робіт

сума,

грн.

Предмет закупівлі або види робіт

сума,

грн.

Найменування

товару

січень, 2018

15000

,28

 

11420,40

меблеві секції

 

 

столи компьютерні, письмовий

         
травень, 2018

 

 

 

 

    9300- кондіціонер, к.406
червень,2018

1859,86

 

вогнегасники, 6шт

         
серпень, 2018

35999,52

 

24 000

 

19284

парта учнівська одномістна -48 шт

 

стілець учнівський - 48 шт.

 

компьютерне обладнання (ноутбук, багатофункціональнийпристрій)

         
             
 
               

 

Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю»

Дніпровської міської ради

Наказ  № 37

від   16. 05. 2017 р.

Про дотримання чинного законодавства щодо

отримання, використання  та обліку  благодійних ( добровільних)

внесків від юридичних та фізичних осіб

 Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну  середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність  та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08. 2000 року № 1222 ( зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами  освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04. 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України  від 05.09.2013 р. № 1/9-608  «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 р. № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 « Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами  освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»,  наказу управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.05.2017 р № 123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання  та обліку  благодійних              (добровільних)  внесків від юридичних та фізичних осіб»  та  з метою  дотримання навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків,   попередження зловживань службовим становищем  керівниками і працівниками школи, забезпечення доступності, безоплатності освіти  у навчальному закладі

             н а к а з у ю:

1. Педагогічним працівникам школи:

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку, порядку перерахування фізичними та юридичними особами благодійних внесків у грошовій формі на потреби школи.

1.2.   Не допускати збирання  готівкових внесків.

1.3. Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через казначейство згідно до чинного законодавства.

1.4. Довести до відома  батьківської громадськості вимоги чинного законодавства та цього наказу на батьківських зборах.

2.  Слісаренко Т.Г.:

2.1.Взяти  на особистий контроль якість роботи інвентаризаційної комісії навчального закладу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.

3. Забезпечити постійне інформування батьківської громадськості  про надходження  та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів  на сайті школи.

4. Систематично,      не рідше одного разу на півріччя, та щорічно проводити звітування про використання коштів перед батьківською громадкістю.

5.Відповідальній за роботу сайтів  Ломаці   Р. М.  постійно       оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.                   

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                     Т.М.Ковальова

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про фінансову діяльність щодо використання коштів

на покращення матеріально-технічної бази школи

у 2017-2018 навчальному році

 

місяць

Використання

бюджетных коштів

Використання

благодійних коштів спецфонду

Отримано товарно-матеріальних цінностей (дарунки та гранти)

Виконано робіт батьками та працівниками закладу

сума,

грн.

Предмет закупівлі або види робіт

сума,

грн.

Предмет закупівлі або види робіт

сума,

грн.

Найменування

товару

Березень, 2017р.

          споруда туалету для вчителів  

Квітень, 2017р.

          ремонт сантехніки в санвузлах придбання і посадка дерев, квітів, чагарників

Травень, 2017р.

 

 

 

 

    благоустрій шкільного двору (установка огороджувальної сітки на ігровому майданчику,).

Травень, 2017р.

 

 

 

 

    благоустрій шкільного двору (установка огороджувальної сітки на ігровому майданчику, придбання і посадка дерев, квітів, чагарників).

 

 

 

 

 

     

Липень, 2017р.

 

 

 

 

   

Ремонт класної кімнати № 501 (фарбування стін та стелі,
придбання і укладання лінолеуму, придбання дошки.)

            Благоустрій класної кімнати №308(придбання меблів)

Серпень, 2017р.

 

 

 

 

   

 

16.100грн-Благоустрій класної кімнати №205(кондц. GREE)

Вересень

2017р.

 

 

 

 

 

прочистка каналізації

13.500грн - Благоустрій класної кімнати №302 (заміна меблів)

 

 

 

 

 

заміна фільтрів

16000грн-Благоустрій класної кімнати №203(заміна меблів).

 

15.000грн - телевізор Samsung (центральний вхід)

Жовтень

2017р.

 

 

 

 

   

800грн- Благоустрій кабінета чергових (шкаф б/у)

Листопад, 2017р.            

14000грн- Благоустрій класної кімнати №206(заміна меблів);

22000грн - телевізор LG;

1705 грн. - поповнення шкільного бібліотечного  фонду, акт №4/17.

На 1 грудня:  

8680360,95 грн. - заробітна платня;

1923956,43 грн. - начислення;

759942,84 грн. - харчування учнів;

86230,39 грн. - водопостачання;

272259,6 грн. - електропостачання;

616226,78 грн. - газопостачання.

         
Грудень, 2017 рік             955 грн. - поповнення шкільного бібліотечного  фонду, акт № 5/17
Грудень, 2017 рік   9040грн-стілець мастер чорний неаполь н-34          
2018, травень             9300- кондіціонер, к.406
 

 

 

 

Інформація

по КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого – економічного профілю» ДМР

щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів

на покращення матеріально-технічної бази  у 2016 н.р.

 

 

місяць

Використання бюджетних коштів загального фонду

сума

Предмет закупки або види робіт

06

3956,07

 

200

техобстеження котетельної Діпрогазом

пожежна сигналізація(перевірка)

07

2045,68

 

900

перевірка приладів обліку котельні

 

чистка димоходів

08

72962,50

 

4693,92

/1158,73

лінолеум в їдальню/

 

промивка системи опалення/

Обслуговування котелень

09

30431.74

настройка роботи насосів у котельні

10

1689,96

1449,96

897,96

598,98

Пила бензинова БПЛ-406/22

Инвектор зварювальний

Дріль ударна

Кутова шліфмашина

11

350

200

2692

Технічне обслуговування котелень

Цілодобове спостереження

Господарчі товари

12

42.588

 

89430,11

Інтерактивна дошка + мультимедійний проектор

 

7 системних блоків+7 моніторів

 

Інформація

по КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого – економічного профілю» ДМР

щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів

на покращення матеріально-технічної бази  у 2015 році

 

місяць

Використання бюджетних коштів загального фонду

Використання бюджетних коштів спеціального фонду

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

сума

Предмет закупки або види робіт

сума

Предмет закупки або види робіт

Предмет закупки або види робіт

01

   

1705

Спеціальний рахунок (оренда)

Монтаж 9 мета-лопластикових вікон;

Придбання 3  лантухів солі для котельної;

Часткова заміна електричного кабеля.

02

   

1750

Спеціальний рахунок (оренда)

Заміна 8 світильників у коридорах школи;

Заміна 3 водопровідних кранів.

03

-

-

1750

Спеціальний рахунок (оренда)

-

06

   

21 916,

16 658,

4 950,

14 000,

2 250

Проектор (2),

дошка,

системний блок,

акустична система,

монітор

 

07

49 623

Проведення поточного ремонту котельні

43 128,

4 266,

1 917,

5 715,

3 306

лінолеум,

коннектор,

кабель,

мікрофон,

микшер

 

08

99 990

Реконструкція спортивного

майданчику

   

виконання ремонтних робіт зі встановленням металевих грат

10

4788

39960

 кип'ятильник,

 кондиціонер.

     

11

64072

відеоспостереження

     

12

67500

комп'ютери

     

 

ремонт кабінету чергових, заміна меблів.

 

9300- кондіціонер, к.406