Математика

 
Лінійна функція
 
 
Вірогідність випадкової події
 
 

Ознаки подільності