Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення школи

інформація про вакантні посади - вакантні посади відсутні.         

        

  Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення школи

Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю»

Дніпровської міської ради

( 49027, м. Дніпропетровськ, провулок Євгена Коновальцн, буд.6

тел. 744-42-40, 46-62-57)

Загальна інформація

про кадрове забезпечення освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток

потреби

Педагогічні працівники, усього

71

71

0%

У тому числі ті, що  мають відповідну освіту

71

71

0%

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

о

2

0%

 

 

                   

   Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№з\п

Найменування

навчальної

дисципліни

ПІБ

викладача

Найме-нування посади

Найменування закладу, який закінчив(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищуосвіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педа-гогіч-ний стаж (пов-них років)

1.                  

Фізика

Ковальова

Тамара

Миколаївна

Директор

Вища, Новосибір-ський педагогічний інститут,1971р., фізика, Э№639426

Відповідність займаній посаді, 2016

13

Вчитель фізики

Заслужений працівник освіти України, вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»,2016

44

2.                  

Фізика 

Ковальова

Ірина

Василівна

Заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Вища,Дніпропетро-вський державний університет, 1972р, фізика, №998718

Відповідність займаній посаді, 2016

31

Вчитель фізики

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист», 2016

42

3.                  

Російська мова та література

Лук'янова Катерина

Яківна

Заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Вища, Дніпропетровський державний університет, 1962р., російська мова і літе-ратура, Р№998630

Відповідність займаній посаді, 2015

13

Вчитель російської мови та літератури

Заслужений вчи-тель України, ви-ща кваліфікацій-на категорія, педагогічне звання «вчитель методист»,2015

54

4.                  

Математика, інформатика

Ломака

Рімма  Миколаївна

Заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Вища,Дніпропетро-вський державний університет, 1983р. математика,

ИВ № 182590

Відповідність займаній посаді, 2015

13

Вчитель математики

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»,2015

34

5.                  

Математика, інформатика

Лагода

Оксана  Вадимівна

Заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Вища,Дніпропетро-вський державний універ,1987р,математ,РВ № 725895

Відповідність займаній посаді, 2016

7

Вчитель математики

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист», 2016

16

6.                  

Біологія

Жуковцова

Алла

Григорівна

Заступник директора школи з навчально – виховної роботи

Вища,Дніпропетро-вський державний університет,1985р, біологія,КВ№678619

Відповідність займаній посаді, 2017

24

Вчитель біології

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист», 2014

 

32

7.                  

Початкова школа

Данилейко

Наталія

Миколаївна

Вчитель початкових класів

повна вища, Дніпро-петровський держав-ний університет, хімія,                       1968 р., К № 642471

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист», 2015 р.

42

8.                  

Початкова школа

Коверко  Валентина  Василівна

Вчитель початкових класів

Вища, Бердянський  педагогічний ін-т, 1971р., математика,

ПУ № 172860

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»,2015р.

54

9.                  

Початкова школа

Гаржа

Лариса  Олександрівна

Вчитель початкових класів

Вища, Бердянський педагогічний ін-т,1999 р., початкове навчання,

АР № 10738332

Вища кваліфі-каційна категорія,педагогічне звання «старший вчитель» ,2012

27

10.              

Початкова школа

Круть

Лариса  Володими-рівна

Вчитель початкових класів

Вища, Дніпропет-ровський держав-ний університет, 1986 р., нім. мова і літер.,№ 649546

Вища кваліфі-каційна категорія,педагогічне звання «старший вчитель»,2015

31

11.              

Початкова школа

Ситник

Тетяна

Юріївна

Вчитель початкових класів

Вища., Криворізь-ськийдерж. педаг. університет,2001р.,

початкове навчання і народознавство, № 15283067

Вища кваліфі-каційна категорія, 2017р.

16

12.              

Початкова школа

Іванова

Наталія  Євгенівна

Вчитель початкових класів

Вища, Дніпропет-ровський гірничий ін-т, 1977р., збагачення корисних копалин,В-1 №533752;Дніпропет-ровське педагогічне училище,1991р, викла-дання в початкових класах,ДТ  № 766950

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»,2013

29

13.              

Початкова школа

Титаренко  Світлана  Павлівна

Вчитель початкових класів

Вища, Дніпропет-ровський державний університет, 2003р., історія,НР№25436573;

Дніпропетровське педагогічне учили-ще,1993 р., викла-дання в початкових класах, № 14031

Вища кваліфі-каційна категорія, педагогічне звання «старший вчитель,2016

21

14.              

Початкова школа

Долгополова Світлана  Миколаївна

Вчитель початкових класів

Вища,Бердянський педагогічний ін-т, 2000 р., початкове навч.№ 13290201

Вища кваліфі-каційна категорія,2015

26

15.              

Початкова школа

Горюхіна Оксана Іванівна

Вчитель початкових класів

Вища, Дніпропет-ровськийнаціон. ун-т, 2013р., політологія, НР№45596709

Середня спеціал.,

Дніпропетровське педагогічне учили-ще,2008р, початк. навч,НТ № 869219.

ІІ кваліфікаційна категорія, 2017р.

9

16.              

Початкова школа

Мірзоян

Дар’я Вадимівна

Вчитель початкових класів

Вища,Дніпропетро-вський національний університет, 2005р.,біологія,

НР № 28091955

Вища кваліфі-каційна категорія, 2017р.

23

17.              

Початкова школа

Мордвілко Наталія Георгіївна

 

Вчитель початкових класів

Вища, Криворізь-ський педагогічний інститут,1999р., початкове навч.

НР № 194414

Вища кваліфі-каційна категорія, 2016

22

18.              

Початкова школа

Сорокіна

Олена  Віталіївна

Вчитель початкових класів

Середня спеціал.,

Дніпропетровськ пе-дагогічне училище, 1992р, викладання в початкових класах,

НТ № 869219

Молодший спеціаліст,2013

25

19.              

Початкова школа

Михальчук Марія Василівна

Вчитель початкових класів

Середня спеціал.,

Дніпропетровський педагогічн коледж, початкове навчання, 2014р,НР№46937468.Повна вища,Полтав- ський національний педагогічний універ-ситет, середня освіта, 2017р,С17 №097663

Спеціаліст, 2017

3

20.              

Початкова школа

Шастун Марія Олегівна

Вчитель початкових класів

Вища,Дніпропетров-ський національний  університет,матема-тика і економіка, 2005р.,НР№8091887, Криворізький педаго-гічний університет, 2017р.,початкова освіта, 2017р., В17№239903

Спеціаліст, 2005

1

21.              

Українська мова та література

Бусурулова  Надія  Григорівна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1965 р., укр. мова і література, № 6967198

Вища кваліфі-каційна категорія,2015

50

22.              

Українська моваталітература

Ісабекова

Ніна

Віталіївна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Дніпропетр. націон. університет, 5 курс, укр. мова і літер, 2017р., В17№215806

Бакалавр, 2017

 

23.              

Українська мовата література

Корхова

 Аліна Валеріївна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Дніпропетр. націон. університет, 5 курс, укр. мова і літер, 2017р., В17№215815

Бакалавр, 2017

 

24.              

Українська мова та література

Шпітько

Тетяна Володими-рівна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Дніпропетр. державний універси-тет,  укр. мова і літер,1987р, РВ № 724655

Вища кваліфі-каційна категорія

33

25.              

Українська мовата література

Кутало

Ганна  Дмитрівна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Дніпропетров-ськийдержавн уні-верситет,1973р,  укр. мова і літер,№999354

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, старший вчитель, 2015

42

26.              

Українська мовата література

Гненна

Галина

Іванівна

Вчитель української мови та літератури

Вища, Харківській державний універси-тет,1977р.,українська мова та література, А-ІІ №102272

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист,2013

39

27.              

Українська мовата література

Волошина

Аліна

Іванівна

Вчитель української мови та літератури

Криворізький дер-жавн.пед.універс.,пе-дагогіка і метод се-редн освіти;2009 укр. мова і ліра,НР№36627385

І кваліфікаційна категорія.,2015

10

28.              

Російська мовата література

Нечипорук  Вікторія  Анатоліївна

Вчитель російської мови та літератури

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1995 р., рос.мова і література, Ла №010672

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист,2016

25

29.              

Російська мовата література

Грицук

Зінаїда  Анатоліївна

Вчитель російської мови та літератури

Вища, Дніпропетров-ський державний уні-верситет,1988р, рос. мова і літ-ра,№726381

Вища кваліфі-каційна категорія, старший вчитель, 2017

29

30.              

Російська мовата література

Теплова

Інна

Сергіївна

Вчитель російської мови та літератури

Вища,Дніпропетров- ський державний університет,1981р,

рос мова та літерат.,

Г-ІІ №172872

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист,2016

41

31.              

Російська мовата література

Ісаєва  Олександра  Олександрівна

Вчитель російської мови та літератури

Вища, Калузький пе-дагогічний ін-т,1962, педагогіка і методи-ка навчальної освіти, №488437

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2016

55

32.              

Англійська мова

Воловенко

Ірина

Вадимівна

Вчитель англійської мови

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1986р., анг.мова і літерат,

ПВ № 649618

Вища кваліфі-каційна категорія, старший вчитель, 2014

31

33.              

Англійська мова

Кукушкіна  Галина

Олегівна

Вчитель англійської мови

Вища, Дніпропетров-ський державний університет,1974р.,

англ. мова та літера-тура,  Ю №073489

Вища кваліфі-каційна категорія, старший вчитель, 2013

42

34.              

Англійська мова

Правило  Катерина  Степанівна

Вчитель англійської мови

Вища, Горлівський інститут іноземних мов, 1966р.,англ. мова та літерат,№ 614508

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, старший вчитель, 2013

52

35.              

Англійська мова

Ставицька Вікторія Олегівна

Вчитель англійської мови

Вища, Дніпроп. нац   університет, 2012,

НР№43374456

ІІ кваліфікаційна категорія. 2017

5

36.              

Англійська мова

Рибак

Ніна

Анатоліївна

Вчитель англійської мови

Вища,Дніпроп. нац   університет,2000р.,

китайська мова,

№13843983

І кваліфікаційна категорія, 2015

15

37.              

Англійська мова

Кольєва

Ірина

Сергіївна

Вчитель англійської мови

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1986р., англ мова і літера-тура,ПВ № 649590

Вища кваліфі-каційна категорія, 2014

15

38.              

Англійська мова

Лагунець

Олена

Вікторівна

Вчитель англійської мови

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1986р., франц мова і літера-тура,ПВ № 649570

І кваліфікаційна категорія,2015.

10

39.              

Математика, інформатика

Монькова

Ольга

Володими-рівна

Вчитель математики

Вища, Дніпропет-ровський державний університет, 1991р, математика,

УВ № 811511

Вища кваліфі-каційна категорія,2013

27

40.              

Математика, інформатика

Горбачова  Наталія  Олександрівна

Вчитель математики

Вища,Дніпропетро-вський державний університет,1979р., математика,№125872

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, вчитель-методист, 2016

38

41.              

Математика, інформатика

Голикова

Віра  Анатоліївна

Вчитель математики

Вища,Дніпропетро-вський державний університет, 1985р, математика,№031585

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, вчитель-методист, 2015

32

42.              

Математика, інформатика

Сюх

Андрій

Васильович

Вчитель інформатики

Вища,Дніпропетро-вськийнац універ, фізика інформ 2004р,№16421067

І кваліфікаційна категорія, 2016

11

43.              

Математика, інформатика

Сергієнко Світлана Вікторівна

Вчитель математики

Вища,Дніпропетров-ськдержавн універ, 1995р.,математика,

№0086927

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, вчитель-методист, 2013

20

44.              

Математика, інформатика

Лисогор

Ірина

Василівна

Вчитель інформатики

Вища,Дніпропетров-ськийдерж. універ, 1982р,електронні об-числювальн машини ЗВ№783593;

Психолого-педагогіч курси,1994р.,початк навчання та дош-кільне виховання, інформ,фізика,№74

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2016

24

45.              

Математика, інформатика

Воевудко

Алла

Анатоліївна

Вчитель математики, Вчитель інформатики

Вища,Дніпропетро-вський державний уні-верситет,1995р., ви-робництво літальних апаратів, ЦВ№7709

Вища кваліфі-каційна категорія, 2014

22

46.              

Математика, інформатика

Філіпчук Оксана Вікторівна

Вчитель інформатики

Вища,Дніпропетро-вськийнаціон універ 2004р., фізика, основи інформатики,

 НР № 5691616

І кваліфікаційна категорія.,2014

12

47.              

Історія

Попова

Поліна

Іванівна

Вчитель історії

Вища, Казанський держав університет, 1977р,історія, №269947

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2013

34

48.              

Історія

Жавжарова  Марина

Віталіївна

Вчитель історії

Вища, Дніпропетров-ський державний університет, 1991р, історія, №811273

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2013

27

49.              

Історія

Вольфсон  Лариса  Василівна

Вчитель історії

Вища, Полтавський держав пед інститут, 1992р, історія, сус-пільствознавство,

№ 425415

Вища кваліфі-каційна категорія, 2016

25

50.              

Фізика

Моньков

Сергій  Олександрович

Вчитель фізики

Вища,Дніпропетро-вськийдержунівер 1992р,фізика,

№676267

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2014

25

51.              

Фізика

Філіпчук Оксана Вікторівна

Вчитель фізики

Вища,Дніпропетро-вський національний університет, 2004р., фізика, ос-нови інформатики,

 НР № 5691616

І кваліфікаційна категорія.,2014

13

52.              

Хімія

Федотова  Ларнеса  Андріївна

Вчитель хімії, екології

Вища, Мічурінський педагогічний інсти-тут, 1962р.,хімія, біологія, №203777

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист,2015

55

53.              

Хімія

Трофименко

Любов

Петрівна

Вчитель хімії, екології

Вища,Дніпропетро-вський державний університет,1988р., хімія, № 726785

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2014

25

54.              

Хімія

Артем’єва

Оксана

Євгенівна

Вчитель хімії, екології

Вища,Дніпропетро-вський державний університет, 1994р, хімія, №010578

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2015

23

55.              

Біологія

Свєшнікова

Ольга  Леонідівна

Вчитель біології

Вища,Дніпропетро-вськдерж універ., 1984р, зоологія і ботаніка,№ 677003

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2015

33

56.              

Географія

Пошивайлова  Олена  Володими-рівна

Вчитель географії

Вища,Дніпропетро-вський державний університет, 2001, географія,НГ

№824266

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист, 2011

25

57.              

Мистецтво

Усатенко

Зоя

Іванівна

Вчитель мистецтва

Вища, Винницький

державний педаго-гічний інститут, 1981р.,   музика і співи, Г-ІІ№049397

Заслужений вчитель України, вища кваліфі-каційнакатего-рія, вчитель-методист, 2013

36

58.              

Мистецтво

Ахтарова Катерина

Андріївна

Вчитель мистецтва

Середня спеціальна, Дніпропетр пед. коледж Дніпропетрнац. універ 2011р, початкова освіта, НР №41643649; Вища, Дніпропетр. нацме-таллургакадем, 2006р, металургія чорних ме-талів, НР№29122697

Спеціаліст, 2011

6

59.              

Фізичне виховання, захист Вітчизни

Крупенко

Юрій

Вікторович

Вчитель фізичного виховання, захисту Вітчизни

Вища,Дніпропетров-ський інститут фізкультури ,1988р, фізична культура і спорт,ПВ № 684316

Вища кваліфі-каційна категорія, 2015

35

60.              

Фізичне виховання

Меркулова Оксана Олександрівна

Вчитель фізичного виховання

Вища,Дніпропетро-вський ін-т фізкуль-тури,1992р, фізич. вихованя, № 3348

Вища кваліфі-каційнакатего-рія, вчитель-методист, 2015

17

61.              

Фізичне виховання

Долбишев

Андрій

Павлович

Вчитель фізичного виховання

Вища,Дніпропетро-вський Державний інститут фізичної культури і спорту, 2012р, фізична культура і спорт, НР №43687168

Спеціаліст, 2012

 

62.              

Фізичне виховання

Нікітчук 

Юрій

Олександрович

Вчитель фізичного виховання

Вища, 

Спеціаліст

7

63.              

Трудове навчання (технології)

Воловенко Денис

Олексійович

Вчитель технологій

Вища, національний університет 2010р, системний аналіз,

 НР №39319145

Спеціаліст

2

64.              

 

         

65.              

Практичний психолог

Приходько

Катерина

Сергіївна

Практичний психолог

Вища,Дніпропет-

ровськийнаціональнуніверситет 2011р, психологія

НР№41231720

Спец.,2011

7

66.              

Бібліотекар

Панасюк

Ірина

Євгенівна

Бібліотекар

Середня спеціальна, Дніпропетровське педагогічне училище,1979р, дошкільне виховання,

АТ№691750

Молодший спец., 2016

23

67.              

Початкова школа

Пліскач

Тетяна Володимирівна

відпустка по догляду за

дитиною до 3-х років

Середня спеціальна, Дніпропетровське пед. училище, 2009р, по-чаткове навчання, Р№37287379

Спеціаліст,2012

8

68.              

Вихователь ГПД

Коник

Людмила

Іванівна

Вихователь ГПД

Вища,Полтавський педагогічний інст 1963р,російська мова, література і співи,Р№076488

Вища кваліфі-каційна категорія, 2013

47

69.              

Вихователь ГПД

Зеленська

Ольга

Вітольдівна

Вихователь ГПД

Вища,Дніпропет-ровський державний університет, 1988,хімія,№726796

І кваліфікаційна категорія., 2014

32

70.              

Практичний психолог

Бондаренко

Зоя

Петрівна

Практичний психолог

Вища,Дніпропетровський національний університет, 2002р, психологія, соціальна педагогіка,

НР№21211782

Вища кваліфі-каційна категорія, вчитель-методист,2013

32

  

         

 

71.              

Мистецтво

Сипко

Анна

Володими-рівна

Вчитель мистецтва

Вища, Криворізький державний універси-тет,2007, педагогіка і методика серед освіти. Муз, НР № 30932808

І кваліфікаційна категорія, 2014

12

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                          Т.М. Ковальова